Piadina Romagnola意大利煎餅 3片裝 360gr

Piadina Romagnola意大利煎餅 3片裝 360gr

  • HK$58.00
    單價 每 
  • 儲存 HK$10


Piadina係薄身嘅意大利煎餅,常出沒於愛美利亞羅曼尼亞。佢由麵粉、豬油或橄欖油、鹽同水搓成,係一絕嘅街頭美食同治癒食物。Piadina已經預先煮熟,只需要每邊加熱一分鐘,然後加入鹹甜配料,例如凍肉、芝士、火箭葉,或者任何類型嘅沙律菜。如果你嗜甜,就咁搽Nutella等醬。開封後要包實放入雪櫃,避免煎餅變乾。