新鮮切片熟火腿 100gr

新鮮切片熟火腿 100gr

  • HK$38.00
    單價 每 


"Cotto" 嘅巴馬火腿或熟火腿,呈亮粉色,味道比生巴馬火腿淡。呢種火腿會喺固定嘅溫度下煮熟,再切成柔軟濕潤嘅薄片,非常適合就咁食、夾三文治、做意粉同pizza配料。

x