Crema all'Aceto Balsamico di Modena IGP" "Il Tinello" 250ml

Crema all'Aceto Balsamico di Modena IGP" "Il Tinello" 250ml

正價 $99.00
/

Crema all'Aceto Balsamico di Modena IGP" "Il Tinello" 250ml

Una crema certificata dalla filiera IGP senza caramello e quindi senza coloranti. Ingredienti: mosto d’uva cotto , Aceto Balsamico di Modena IGP 39% (aceto di vino, mosto d’uva cotto), zucchero, amido modificato di mais.

Cream of Balsamic Vinegar of Modena IGP 250ml

Balsamic glaze

IGP certified Cream containing no dyes. Ingredients: Cooked grape must, Balsamic Vinegar of Modena 39% (Wine vinegar, cooked gr ape must) sugar, modified corn starch.

 

 

點解揀我哋?

原因一

令到煮食、享樂變簡單,只需要幾個click,我哋就由會將最新鮮同高質嘅意大利食材、產品送到你門口,而且付款選擇多亦唔難。

原因二

Bella Ciao HK唔係放產品上網賣就算,我哋在乎你對食嘅要求。Bella Ciao HK從選購到送貨,一站式攪掂,確保健康、好味、新鮮嘅食材,幾個click就送到。

季節限定,時令選擇

只揀當造時節嘅新鮮食材,咁嘅品質只係我哋有。

加啲創意

襯芝士、冷盤、靚酒,以優惠價享受Bella Ciao嘅意式滋味。