新鮮切片熟火腿 100gr

新鮮切片熟火腿 100gr

正價 $28.00
/

"Cotto" 嘅巴馬火腿或熟火腿,呈亮粉色,味道比生巴馬火腿淡。呢種火腿會喺固定嘅溫度下煮熟,再切成柔軟濕潤嘅薄片,非常適合就咁食、夾三文治、做意粉同pizza配料。

點解揀我哋?

原因一

令到煮食、享樂變簡單,只需要幾個click,我哋就由會將最新鮮同高質嘅意大利食材、產品送到你門口,而且付款選擇多亦唔難。

原因二

Bella Ciao HK唔係放產品上網賣就算,我哋在乎你對食嘅要求。Bella Ciao HK從選購到送貨,一站式攪掂,確保健康、好味、新鮮嘅食材,幾個click就送到。

季節限定,時令選擇

只揀當造時節嘅新鮮食材,咁嘅品質只係我哋有。

加啲創意

襯芝士、冷盤、靚酒,以優惠價享受Bella Ciao嘅意式滋味。